„KWADRAT” Pracownia Architektury i Obsługi Inwestycyjnej Kwadrat „KWADRAT” Studio of Architecture and Investment Attendance

adres / post address: 52 - 430 Wrocław , ul. Trentowskiego 7, POLSKA telefon: (071) 364 39 27 faxh: (071) 364 39 28 internet: www.kwadrat-arch.pl e-mail: kwadrat@kwadrat-arch.pl właściciel / owner: dr inż. architekt A n d r z e j S k o w r o ń s k i r. założenia / established in: 1993 kapitał / capital fund: polski / polish ubezpieczenie / insurance: OC dla architektów w PZU S.A. plisa seria B Nr 0017757 język / language: niemiecki, angielski, rosyjski / german, english, russian obszar działania / area of activity: Polska / Poland Zakres działalności: Kompleksowe projekty; architektoniczne, urbanistyczne, wnętrz, obiektów małej architektury, konstrukcji budowlanych, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i technologicznych, modernizacji i rewaloryzacji obiektów. Nadzory autorskie, inwestorskie oraz zastępstwo inwestorskie. Weryfikacja projektów zagranicznych. Ekspertyzy, opinie i doradztwo techniczne. Dokumentacje kosztorysowe i przetargowe. Scope of activities: Complex designs of architecture, city planning, interiors, small architectural objects, building structures; designers of sanitary, electric, teletechnical and production engineering instalations; designs of building upgrading and renovation. Author’s and investro’s supervision, investror’s representation. Expert’s reports and opinions; technical advice. Cost estimate and tender competition documentation. Rodzaje inwestycji: Budynki biurowe, administracyjne, szkolnictwa wyższego, handlowe, gastronomiczne, przemysłowe, baseny i hale sportowe, biblioteki, banki, kina, teatry, hotele i ośrodki wczasowe, obiekty pocztowe i teletechniczne, budynki służby zdrowia. Types of projects: Office, administration, higher education, commercial, catering, industrial buildings; swimming pools and sport halls, libraries, banks, cinemas, theathers, hotels and holiday centres, post offices and teletechnical objects; health care centers.

Nagrody i wyróżnienia:

■ Wyróżnienie w „Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2000” za budynek dydaktyczny Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej. ■ I nagroda w konkursie „Dolnośląskie Budowy Roku 2001”, w kategorii obiekty przemysłowe, za Zakład Produkcyjny Linpac Plastics Sp. z o.o. w miejscowości Bukowice na Dolnym Śląsku. ■ Wyróżnienie w konkursie „Dolnośląskie Budowy Roku 2001”, w kategorii obiekty przemysłowe, za Bramę Wjazdową Główną i Portiernię Elektrowni Turów S.A. w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Adwards and prizes: ■ Approval in the National Contest „ Modernization 2000” for the school building of the Economic Academy in Wrocław, Komandorska Street. ■ First prize in the competition „Lower - Silesian Construtction 2001” category: industrial objects, for the „Linpac Plastics, Ltd.”, in the village of Bukowice, Lower Silesia. ■ Approval in the competition „Lower - Silesian Construtction 2001” category: industrial objects, for the „Main Gate and the Gatehause of the Power Plant Turów Company in Bogatynia, Lower Silesia.

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW

ZAPROJEKTOWANYCH / ZREALIZOWANYCH PO ROKU 2000

■ Wygrany konkurs architektoniczny i realizacja projektu na ROZBUDOWĘ WOJEWÓDZKIGO DOMU KULTURY W KROŚNIE (woj. Podkarpackie) aktualna nazwa REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA 1999-2000r projekt / obiekt jest realizowany z środków U.E. – planowane zakończenie listopad 2007r. - wartość inwestycji 40 000 000zł - wartość projektu 850 000zł ■ REMONT BUDYNKU „B” W BOT ELEKTOWNIA TURÓW S.A. w Bogatyni przy ul. Młodych Energetyków 12 marzec 2007r. projekt / realizacja przewidziana na lata 2006 – 7r. - wartość inwestycji 5 300 000zł - wartość projektu 140 000zł ■ BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO dla firmy EUROFILMS S.A. w Oławie przy ul Zwierzynieckiej 12 (budowa etapowana) wrzesień 2006r. projekt / grudzień 2006r. 1 etap / maj 2007r. zakończenie budowy - wartość inwestycji 6 500 000zł - wartość projektu 170 000zł ■ BUDOWA ZAKŁADU CHEMICZNEGO KEMIPOL Sp. z o. o. we Wrocławiu przy ul. Żwirowej dla firmy Kemipol Sp. z o.o. z Polic marzec 2006r. projekt / wrzesień 2006r. realizacja - wartość inwestycji 7 500 000zł - wartość projektu 180 000zł ■ DOBUDOWA URZĘDU POCZTOWEGO Nr 14 W JELENIEJ GÓRZE dla Dyrekcji Okręgu Poczty we Wrocławiu listopad 2004r. projekt / realizacja 2005 - 2006r. - wartość inwestycji 6 000 000zł - wartość projektu 150 000zł ■ ROZBUDOWA BUDYNKU REKTORATU W AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej sierpień 2004r. projekt / realizacja 2007r. - wartość inwestycji 400 000zł - wartość projektu 30 000zł ■ ZESPÓŁ SAL DYDAKTYCZNYCH WRAZ Z HOLEM w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przy ul. Wielkiej 2003r. projekt / 2004-5r realizacja - wartość inwestycji 8 500 000zł - wartość projektu 180 000zł ■ ROZBUDOWA ZAKŁADU LINPAC PLASTICS PRODUCTION Sp. z o.o. w Bukowicach k. Brzegu Dolnego 2003r. projekt / 2004r. realizacja - wartość inwestycji 14 000 000zł - wartość projektu 650 000zł ■ REMONT SIŁOWNI I DOBUDOWA SALKI DO AEROBIKU w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 2003r. projekt / 2004r. realizacja - wartość inwestycji 1 500 000zł - wartość projektu 40 000zł ■ MODERNIZACJA HOTELU RYCHŁO I ROZBUDOWA RESTAURACJI HOKER Elektrowni Turów S.A w Bogatyni przy ul. Pocztowej, na zlecenie Przedsiębiorstwa PREBEX Sp. z o.o. we Wrocławiu 2002r. projekt / 2003r. realizacja - wartość inwestycji 10 500 000zł - wartość projektu 210 000zł ■ REMONT URZĘDU POCZTOWEGO W KŁODZKU przy pl. Jagiełły dla DOP Wrocław (referencje w załączeniu) 2001r. projekt / 2002r. realizacja - wartość inwestycji 9 000 000zł - wartość projektu 200 000zł ■ HALA SPORTOWA Z WIDOWNIĄ w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 2000r. projekt / 2001-2002r. realizacja - wartość inwestycji 4 800 000zł - wartość projektu 120 000zł

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW

ZAPROJEKTOWANYCH / ZREALIZOWANYCH DO 2000r

■ MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRABISZYŃSKIJ WE WROCŁAWIU NA CELE SIEDZIBY SĄDY REJESTROWEGO dla PPU "RZOŃCA" Sp. z o.o. 2000r projekt / 2000r realizacja - wartość inwestycji 10 000 000zł - wartość projektu 150 000zł ■ BIURO OBSŁUGI KLIENTA I MODERNIZACJA ELEWACJI W DUDYNKU CENTRALI „WCT” Telekomunikacji Polskiej S.A. we Wrocławiu przy ul. Purkyniego i ul. Bernardyńskiej 2000r projekt / 2001r. realizacja - wartość inwestycji 5 000 000zł - wartość projektu 95 000zł ■ ZAKŁAD LINPAC PLASTICS PRODUCTION Sp. z o.o. w Bukowicach koło Brzegu Dolnego dla Linpac Plastics Ltd West Yorkshire England (obiekt nagrodzony) 2001r projekt / 2001r realizacja - wartość inwestycji 25 000 000zł - wartość projektu 900 000zł ■ BUDYNEK BRAMY GŁÓWNEJ Z PORTIERNIĄ I PLACEM AUTOBUSOWYM w Elektrowni Turów S.A. przy ul. Młodych Energetyków 12 - 2000r projekt / 2001r realizacja - wartość inwestycji 9 500 000zł - wartość projektu 150 000zł ■ PLOMBOWY BUDYNEK DYDAKTYCZNY WRAZ Z ADAPTACJĄ HALI TECHNOLOGICZNEJ w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118 / 120, róg ul. Wielkiej 2000r projekt / 2000r realizacja - wartość inwestycji 10 500 000zł - wartość projektu 130 000zł ■ Modernizacja BUDYNKU BIUROWEGO „A” WRAZ Z NADBUDOWĄ I Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKIA w Elektrowni Turów S..A. w Bogatyni przy ul.Młodych Energetyków 12. 1998r projekt / 1999r realizacja - wartość inwestycji 12 000 000zł - wartość projektu 200 000zł ■ BIBLIOTEKA MIEJSKA w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatynia 1999 projekt / 2000r realizacja - wartość inwestycji 7 000 000zł - wartość projektu 150 000zł ■ BUDYNEK BIUROWY POLIFARB WROCŁAW S.A. przy ul Kwidzyńskiej we Wrocławiu projekt 1999r / obiektu nie zrealizowano - wartość inwestycji 8 000 000zł - wartość projektu 200 000zł